Giảng viên khoa Tiếng Hàn - Chênh Cao Ngọc Linh
Giảng viên khoa Tiếng Hàn - Chênh Cao Ngọc Linh

Chức danh: Giảng viên

Tiếng Hàn

Các chức vụ đảm nhiệm
1
Hiện tại
  • Giảng viên khoa Tiếng Hàn tại trung tâm Green Academy 
2
Đã từng
  • Giảng viên khoa Tiếng Hàn tại trường Đại học Văn Hiến và một số trung tâm ngoại ngữ khác
  • Giảng viên Tiếng Hàn & Tiếng Việt tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học 
Nơi làm việc
  • Trường Đại học Văn Hiến 
  • Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học
  • Một số trung tâm ngoại ngữ khác
Star
Những thành công khác
  • 1Thạc sĩ ngành Giáo dục tiếng Hàn dành cho người nước ngoài tại trường Đại học Honam, Tp. Kwang Ju, Hàn Quốc
  • 2Hoàn tất khóa Nghiên cứu ngành Giáo dục Tiếng Hàn cho người nước ngoài tại trường Đại học Yueungnam tại Tp. Daegu, Hàn Quốc 
START NOW
Để lại thông tin tại đây, chúng tôi sẽ gọi cho bạn!

Cập nhật kiến thức để nâng cao bản thân, rất nhiều người đã thành công với Green Academy, còn bạn thì sao?