Trưởng khoa tiếng Hàn - Yun Seong Jin
Trưởng khoa tiếng Hàn - Yun Seong Jin

Chức danh: Trưởng khoa Tiếng Hàn

Tiếng Hàn

Các chức vụ đảm nhiệm
1
Hiện tại
  • Trưởng khoa Tiếng Hàn tại trung tâm Green Academy 
2
Đã từng
  • Giảng viên khoa Tiếng Hàn tại trường Đại học Lạc Hồng
  • Giảng viên khoa Tiếng Hàn tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
  • Giảng viên Tiếng Hàn tại công ty SULECO
  • Tình nguyện viên tại KOICA-NGO 
  • Công tác tại một số công ty phần mềm tại Hàn Quốc
Nơi làm việc
  • Trường Đại học Lạc Hồng
  • Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
  • Công ty SULECO
  • KOICA-NGO 
START NOW
Để lại thông tin tại đây, chúng tôi sẽ gọi cho bạn!

Cập nhật kiến thức để nâng cao bản thân, rất nhiều người đã thành công với Green Academy, còn bạn thì sao?