Giảng viên khoa Lập trình - Ôn Nhật Minh
Giảng viên khoa Lập trình - Ôn Nhật Minh

Chức danh: Giảng viên

IT

Quote

“Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day.” - Mark Twain

Tick
Các chức vụ đảm nhiệm
1
Hiện tại
  • Giảng viên tại trung tâm Green Academy
2
Đã từng
  • Giảng viên tại Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Trưởng nhóm phát triển các giải pháp phần mềm về di động, RFID
Nơi làm việc
  • Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Trí tuệ Việt
  • HLV Solution
Star
Những thành công khác
  • 1 Giải thưởng Top 10 sinh viên xuất sắc ngành CNTT trường ĐH Hoa Sen 
  • Chuyên viên đào tạo tại hội thi tay nghề "Giải pháp công nghệ thông tin" 
START NOW
Để lại thông tin tại đây, chúng tôi sẽ gọi cho bạn!

Cập nhật kiến thức để nâng cao bản thân, rất nhiều người đã thành công với Green Academy, còn bạn thì sao?