Giảng viên lập trình - Ngô Quỳnh Bảo Trâm
Giảng viên lập trình - Ngô Quỳnh Bảo Trâm

Chức danh: Giảng viên

IT

Quote

You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. - Christopher Columbus

Tick
Các chức vụ đảm nhiệm
1
Hiện tại
  • Giảng viên tại trung tâm Green Academy
  • Giảng viên tại Đại học Nguyễn Tất Thành & chương trình "Campus Link - Global Software Talent của trường
2
Đã từng
  • Giảng viên Công nghệ thông tin tại THPT Diên Hồng & Hồng Bàng
  • Giảng viên tại FPT- Aptech & FPT- Greenwich Hồ Chí Minh
  • Trưởng dự án của các nhóm dự án phát triển và quản lý website & phần mềm khác nhau
Nơi làm việc
  • Đại học Nguyễn Tất Thành
  • FPT- Aptech 
  • FPT- Greenwich
START NOW
Để lại thông tin tại đây, chúng tôi sẽ gọi cho bạn!

Cập nhật kiến thức để nâng cao bản thân, rất nhiều người đã thành công với Green Academy, còn bạn thì sao?