Giảng viên khoa Tiếng Hàn - Tú Uyên
Giảng viên khoa Tiếng Hàn - Tú Uyên

Chức danh: Giảng viên

Tiếng Hàn

Các chức vụ đảm nhiệm
1
Hiện tại

Giáo viên tiếng Hàn tại trung tâm Green Academy

2
Đã từng

- Biên Phiên dịch viên tại Công Ty Korea Travel.

- Giáo Viên dạy tiếng Việt cho nhân viên Hàn Quốc của CTY GS Retail (GS25)

- Giáo Viên dạy tiếng Việt cho nhân viên Hàn Quốc của CTY TNHH Is Korea Rental Vina.

- Thông dịch viên tại triển lãm.

Nơi làm việc

Korea Travel, GS Retail, Is Korea Rental Vina

START NOW
Để lại thông tin tại đây, chúng tôi sẽ gọi cho bạn!

Cập nhật kiến thức để nâng cao bản thân, rất nhiều người đã thành công với Green Academy, còn bạn thì sao?