Giảng viên khoa Thiết kế - Nguyễn Thị Phương Lan
Giảng viên khoa Thiết kế - Nguyễn Thị Phương Lan

Chức danh: Giảng viên

Thiết kế

Các chức vụ đảm nhiệm
1
Hiện tại

Giảng viên thiết kế tại trung tâm Green Academy

2
Đã từng

• 20 năm kinh nghiệm về giảng dạy ngành thiết kế đồ họa tại các trường TTTH-ĐHKHTN, IDC, Bách Khoa, FPT Polytechnic, RIO, Green Academy.

• Quản lý chuyên môn ngành đồ họa tại TTTH - ĐHKHTN

• Tư vấn, thiết kế cho các công ty in ấn và bao bì

Nơi làm việc

Trường ĐHKHTN, IDC, Bách Khoa, FPT Polytechnic, RIO

START NOW
Để lại thông tin tại đây, chúng tôi sẽ gọi cho bạn!

Cập nhật kiến thức để nâng cao bản thân, rất nhiều người đã thành công với Green Academy, còn bạn thì sao?