ĐÂU LÀ
ngon-ngu-la-trinh
phù hợp với bạn?
Bạn đang tìm hiểu về Lập trình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc ngôn ngữ nào là phù hợp khả năng? Green Academy sẽ giúp bạn!
bat-dau
Có 4 kiểu người trên Thế giới sau khi học Lập trình
Bạn sẽ trở thành ai?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1.png
Học hỏi kỹ năng mới
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2.png
Tự xây dựng những cái mới
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3.png
Lập trình viên chuyên nghiệp như Mark Zuckerberg
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4.png
Startups (Khởi nghiệp) như Uber, Grab
Học hỏi kỹ năng mới
Bạn muốn tìm hiểu kỹ năng nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-1.png
Lập trình Di động
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2.png
Phát triển Website
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-3.png
Thiết kế Email
Tự xây dựng những cái mới
Bạn thích loại ứng dụng nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-1.png
Di động
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-2.png
Web
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-3.png
Làm game nhỏ
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-4.png
Mở rộng sản phẩm riêng từ tài nguyên Google
Lập trình viên chuyên nghiệp như Mark Zuckerberg
Bạn muốn trở thành Lập trình viên gì?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-1.png
Lập trình Game Mobile - PC/Console
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-2.png
Lập trình Web
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-3.png
Lập trình Di động
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-4.png
Phần mềm máy tính
Startups (Khởi nghiệp) như Uber, Grab
Startup của bạn sẽ tập trung trên nền tảng gì?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-1.png
Web
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-2.png
Mobile
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-3.png
Game
Lập trình Di động
Bạn thích hệ điều hành nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-1-1.png
Ios
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-1-2.png
Android
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-1-3.png
Windows
Phát triển Website
Bạn thích chuyên ngành nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-1.png
Designer/Marketing
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-2.png
Quản lí Dự án
Di Động
Bạn thích hệ điều hành nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-1-1.png
Ios
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-1-2.png
Android
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-1-3.png
Windows
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-1-4.png
Đa nền tảng
Web
Bạn có hứng thú với mảng nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-2-1.png
Về Thiết kế & Bố cục
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-2-2.png
Về UX: Cách tương tác người dùng
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-2-3.png
Về Logic: Cách hoạt động bên trong
Làm Game nhỏ
Bạn thích chơi Game trên thiết bị nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-3-1.png
Game Mobile
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-3-2.png
Game Desktop
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-2-3-3.png
Game Trình duyệt
Lập trình Web
Bạn có hứng thú với mảng nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-2-1.png
Về UX: Cách tương tác người dùng
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-2-2.png
Về Logic: Cách hoạt động bên trong
Lập trình Di Động
Bạn thích hệ điều hành nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-3-1.png
Ios
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-3-2.png
Android
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-3-3.png
Windows
Phần mềm máy tính
Bạn thích dùng máy tính hệ điều hành nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-4-1.png
Win
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-4-2.png
Mac OS
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-3-4-3.png
Đa nền tảng
Web
Bạn thích tạo ra sản phẩm gì?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-1-1.png
Thương mại điện tử
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-1-2.png
Dịch vụ nền tảng
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-1-3.png
Sản phẩm khác
Mobile
Bạn thích hệ điều hành nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-2-1.png
Windows
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-2-2.png
Android
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-2-3.png
Ios
Game
Bạn thích chơi Game trên thiết bị nào?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-3-1.png
VR - Thực tế ảo
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-3-2.png
Mobile Game
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-3-3.png
Web Game
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-3-4.png
PC Game
Quản lí Dự án
Quy mô doanh nghiệp của bạn?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-2-1.png
Kinh doanh nhỏ
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-2-2.png
Startups (Khởi nghiệp)
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-2-3.png
Doanh nghiệp lớn
Về Logic: Cách hoạt động bên trong
Quy mô doanh nghiệp của bạn?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-2-1.png
Kinh doanh nhỏ - Freelance
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-2-2.png
Startups (Khởi nghiệp)
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-1-2-2-3.png
Doanh nghiệp lớn
Sản phẩm khác
Bạn quan tâm đến?
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-1-3-1.png
Hiệu suất
/img/landing-page/chon-ngon-ngu-lap-trinh/2-4-1-3-2.png
Mức lương
contact-title
Mời bạn nhập thông tin để biết ngôn ngữ phù hợp
Bạn có muốn tìm hiểu thêm về khoá học tiếng Hàn / IT / thiết kế tại Green Academy?