campusList mainMenu contents

Quản lý tìm việc

Tìm hiểu công ty, công việc mà học viên đang quan tâm thông qua các buổi hội thảo tìm việc và tư vấn 1:1 trong thời gian tham gia đào tạo và tiến hành liên kết với nhân viên tư vấn nghề nghiệp để thực hiện hỗ trợ tìm việc.

Giáo viên phụ trách trực tiếp viết thư giới thiệu để tìm việc sau khi xem xét việc tham gia đào tạo của sinh viên, các mục tiêu tìm việc và khuynh hướng cá nhân v.v.

Tìm đơn giản

  • Bạn muốn contact
    chi nhánh nào?
Lầu 5 và 8, Tòa nhà Khang Thông Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM(CN1)
Lầu 3, Tòa nhà Soho.Biz (SCJ) Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Q. Tân Bình, Tp.HCM(CN2)

Số điện thoại: Quận 1(CN1) - 028.3926.0022, Tân Bình(CN2) - 028.3997.0033

Email: contact@greenacademy.edu.vn
Website GIT Hàn Quốc: www.greenart.co.kr
Copyright GITACADEMY All Rights Reserved


028)
3926
0022
Quận 1


028)
3997
0033
Tân Bình