campusList mainMenu contents
1. Đưa ra những mục tiêu học tập cá nhân

Tìm hiểu mục đích nhập học của học viên đối với khóa học mong muốn và xác nhận có đủ những khả năng cơ bản để tham gia đào tạo, tiếp tục đào tạo hoặc xin việc sau đào tạo hay không.

Lập phương pháp giảng dạy và nội dung đào tạo, Xác định động cơ tham gia đào tạo thông qua các phản hồi (feedback), tối đa hiệu quả đào tạo, đưa ra những mục tiêu học tập cá nhân cần thiết để đạt được mục tiêu đào tạo.

2. Quản lý học tập

Tư vấn thường xuyên và định kỳLập kế hoạch, quản lý và can thiệp thường xuyên những buổi vắng học, điều chỉnh phương pháp giảng dạy và học tập cũng như đường hướng tùy theo khả năng và công nghệ, mức độ hiểu biết về khả năng học tập từng cá nhân, … thông qua hình thức tư vấn 1:1.

Xử lý các khó khănThực hiện tổng hợp các ý kiến liên quan đến nội dung và phương pháp giảng dạy, trang thiết bị, thái độ của nhân viên và sự hỗ trợ từ giáo viên v.v, từ đó cải thiện và tiến hành phản ánh với học viên và những bộ phận liên quan. Hỗ trợ phụ đạo đối với học viên yếu, không theo kịp bài học trên lớp thông qua lịch hỗ trợ của giáo viên vào đầu mỗi buổi học.

3. Quản lý đánh giá

Tìm đơn giản

  • Bạn muốn contact
    chi nhánh nào?
Lầu 5 và 8, Tòa nhà Khang Thông Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM(CN1)
Lầu 3, Tòa nhà Soho.Biz (SCJ) Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Q. Tân Bình, Tp.HCM(CN2)

Số điện thoại: Quận 1(CN1) - 028.3926.0022, Tân Bình(CN2) - 028.3997.0033

Email: contact@greenacademy.edu.vn
Website GIT Hàn Quốc: www.greenart.co.kr
Copyright GITACADEMY All Rights Reserved


028)
3926
0022
Quận 1


028)
3997
0033
Tân Bình