campusList mainMenu contents

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ DUY TRONG THIẾT KẾ - (P.2)

read : 78 2019.06.28

NĂM GIAI ĐOẠN TRONG TƯ DUY THIẾT KẾ

Học viện thiết kế Hasso Plattner tại Stanford (thường được gọi là d.school) đã mô tả tư duy thiết kế là một quá trình gồm năm giai đoạn. Điều quan trọng cần lưu ý là các giai đoạn này không phải lúc nào cũng chạy 1 cách tuần tự mà các nhà thiết kế thường có thể chạy các giai đoạn này song song nhau, không theo trật tự và có tính lặp lại.

Các giai đoạn khác nhau của tư duy thiết kế nên được hiểu là các chế độ khác nhau góp phần xây dựng để hoàn thiện bộ dự án thiết kế, thay vì các bước tuần tự. Mục tiêu xuyên suốt trong cả khoảng thời gian dài là tìm hiểu về sản phẩm và người dùng một cách chuyên sâu nhất có thể.

 

Giai đoạn 1: Thông cảm – Quá trình nghiên cứu về nhu cầu của người dùng

Giai đoạn đầu tiên của quá trình tư duy thiết kế giúp bạn có được sự hiểu biết thấu cảm về vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết, điển hình là thông qua nghiên cứu người dùng. Đồng cảm là yếu tố quyết định đối với quy trình thiết kế. Lấy con người làm trung tâm như tư duy thiết kế vì nó cho phép bạn gạt sang một bên những giả định của riêng mình về thế giới và hiểu rõ hơn về người dùng và nhu cầu của họ.

Giai đoạn 2: Xác định - trạng thái nhu cầu và vấn đề của người dùng

Trong giai đoạn Xác định, tích lũy thông tin bạn đã tạo và thu thập từ giai đoạn “Thông cảm”. Bạn phân tích các quan sát và liệt kê các vấn đề cốt lõi mà bạn và nhóm của bạn đã tổng hợp từ trước cho đến nay. Bạn nên luôn luôn tìm cách xác định, tuyên bố vấn đề theo cách tập trung vào con người khi bạn làm điều này.

Giai đoạn 3: Ý tưởng - Giả định thử thách và tạo ý tưởng

Các nhà thiết kế đã sẵn sàng để tạo ra các ý tưởng khi họ đạt đến giai đoạn thứ ba của tư duy thiết kế. Nền tảng kiến ​​thức vững chắc từ hai giai đoạn đầu tiên có nghĩa là bạn có thể bắt đầu nghĩ ra bên ngoài hộp, tìm kiếm các cách khác để xem vấn đề và xác định các giải pháp sáng tạo cho tuyên bố vấn đề mà bạn đã tạo ra.

 

Giai đoạn 4: Nguyên mẫu - bắt đầu tạo giải pháp

Đây là giai đoạn thử nghiệm và mục đích là xác định giải pháp tốt nhất có thể cho từng vấn đề trong ba giai đoạn đầu tiên. Các nhóm thiết kế sẽ sản xuất một số phiên bản có chi phí thấp, thu nhỏ của sản phẩm (hoặc các tính năng cụ thể được tìm thấy trong sản phẩm) để truy tìm ra các giải pháp cho vấn đề được tạo trong giai đoạn trước. 

Giai đoạn 5: Kiểm tra - Thử ngay giải pháp của chính mình

Nhà thiết kế hoặc người đánh giá kiểm tra nghiêm ngặt sản phẩm hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các giải pháp tốt nhất được xác định trong giai đoạn Nguyên mẫu. Đây là giai đoạn cuối cùng của mô hình. Nhưng trong một quy trình lặp như tư duy thiết kế, các kết quả tạo ra thường được sử dụng để xác định lại một hoặc nhiều vấn đề khác. Sau đó, các nhà thiết kế có thể chọn quay lại các giai đoạn trước trong quy trình để thực hiện các bước lặp, thay đổi và cải tiến để loại trừ các giải pháp thay thế. 

List
Lầu 5 và 8, Tòa nhà Khang Thông Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM(CN1)
Lầu 3, Tòa nhà Soho.Biz (SCJ) Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Q. Tân Bình, Tp.HCM(CN2)

Số điện thoại: Quận 1(CN1) - 028.3926.0022, Tân Bình(CN2) - 028.3997.0033

Email: contact@greenacademy.edu.vn
Website GIT Hàn Quốc: www.greenart.co.kr
Copyright GITACADEMY All Rights Reserved


028)
3926
0022
Quận 1


028)
3997
0033
Tân Bình