HỌC VIỆN ĐÀO TẠO ĐẾN TỪ HÀN QUỐC

Lịch khai giảng các lớp IT – tiếng Hàn – Design (tháng 10)

Lịch khai giảng các lớp IT – tiếng Hàn – Design (tháng 10)

Trong tháng 10 này, Green Academy tiếp tục khai giảng các khóa IT – Tiếng Hàn – Thiết kế. Chi tiết vui lòng xem ở bên dưới:

Lịch khai giảng các khóa thiết kế:

STT Khóa học

Ngày

khai giảng

Lịch học

Khung

giờ học

Thời lượng

lên lớp

1 Thiết kế đồ họa 10-10-2020 Thứ 7, Chủ nhật 8:30 - 12:30 250
2 Thiết kế đồ họa 10-10-2020 Thứ 7, Chủ nhật 13:00 - 17:00 250
3 Thiết kế đồ họa 12-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 18:30 - 21:30 250
4 Thiết kế đồ họa 13-10-2020 Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy 18:30 - 21:30 250
5 Thiết kế đồ họa 17-10-2020 Thứ 7, Chủ nhật 13:00 - 17:00 250
6 Thiết kế đồ họa 26-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 18:30 - 21:30 250
7 Thiết kế đồ họa 26-10-2020 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu

Linh động, học viên

tự chọn khung giờ

250
8 Thiết kế đồ họa 19-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 18:30 - 21:30 250
9 Dựng phim 19-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 18:30 - 21:30 210
10 Dựng phim 15-10-2020 Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy 18:30 - 21:30 210
11 Thiết kế nội thất 16-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 18:30 - 21:30 210
12 Họa sĩ game 3D 22-10-2020 Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy 18:30 - 21:30 210

>>> Xem thêm thông tin khóa học Thiết kế đồ họa TẠI ĐÂY

>>> Xem thêm thông tin khóa học Dựng phim TẠI ĐÂY

>>> Xem thêm thông tin khóa học Thiết kế nội thất TẠI ĐÂY

>>> Xem thêm thông tin khóa học Họa sĩ game 3D TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng các khóa IT:

STT Khóa học

Ngày

khai giảng

Lịch học

Khung

giờ học

Thời lượng

lên lớp

1 Nhập môn lập trình 15-10-2020 Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy 18:30 - 21:30 60
2 Java Developer 21-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 18:30 - 21:30 210

>>> Xem thêm thông tin khóa học Nhập môn lập trình TẠI ĐÂY

>>> Xem thêm thông tin khóa học Java Developer TẠI ĐÂY

Lịch khai giảng các khóa tiếng Hàn:

STT Khóa học

Ngày

khai giảng

Lịch học

Khung

giờ học

Thời lượng

lên lớp

1 Tiếng Hàn sơ cấp 12-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 19:30 - 21:30 140
2 Tiếng Hàn trung cấp 20-10-2020 Thứ Ba, Thứ Năm 18:30 - 21:30 140
3 Tiếng Hàn trung cấp 21-10-2020 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu 19:30 - 21:30 140

>>> Xem thêm thông tin khóa học Tiếng Hàn sơ cấp TẠI ĐÂY
>>> Xem thêm thông tin khóa học Tiếng Hàn trung cấp TẠI ĐÂY

Tư Vấn và Nhận Tài Liệu Miễn Phí